TECNICO UNIVERSITARIO EN QUIMICA
PRIMER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
2° Cuat.   LAB.FCA(T)   LAB.FCA (T)      
  Física I 15 a 17   15 a 17      Ing. Schaigorodsky
     (P) LAB FCA   LAB FCA (P)      
    17 a 19   17 a 19      
2° Cuat. Química   12 a 13   13 a 16 15 a 17  
  Inorgánica   A: 13   LAB Qca. Gral (T) Dra. Gutierrez
      14 a 16   (P)  A: 203  
      (T) A 203        
      16 a 18 10 a 12,30 17 a  20 11 a 13:30  
2° Cuat. Matemática II   (P)  A: 109  (T) (P)  A 106  (T) Prof. Romero
      A: 106   A : 408    
SEGUNDO AÑO 
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
  Química   09 a 12 14 a 17 09 a 12 14 a 17  
2° Cuat. Orgánica II   A 203 (T) Lab. (P) A 203 (T) Lab. (P) Dra. Mazzuca
               
2° Cuat. Quim. Ambiental 14 a 16 (T/P)       11 a 13  
    A: 105       (T) A 104 Mag. Mangani
  Seminario de Manejo     09 a 11     Dra. Pinto Vitorino
2° Cuat. de Bibliografia     T/P A: 314      
TERCER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
    8 a 10   8 a 10   09 a 13  
2° Cuat. Quim. Analitica II (T)   (T) A:306   (P) LAB  Dr. Barrera
    A: 305   10 a 13      
        (P) LAB      
2° Cuat. Ingles   12 a 14  13 a 14:30     Prof. Librandi