LICENCIATURA EN CS. BIOLOGICAS
PRIMER AÑO        
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
2ª Cuat Biologia Gral.   12 a 14 14 a 17    
      (T) A: 11 (P)    Mag. Zalazar
        Lab    
2° Cuat.     16 a 18 10 a 12,30 17 a 20 11 a 13:30  
  Matematica II   (P)  A:  109  (T) (P)  A 106  (T) Prof. Romero
      A: 106   A: 408     
2° Cuat. Quim.  09 a 11 09 a 12   09 a 12 9 a 11  
  Organica (T) A: 203 (P) Lab.   (P) Lab. (T) A: 203 Dr. Saavedra
               
SEGUNDO AÑO    
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
    08 a 11 08 a 11 08 a 11      
2° Cuat. Fisica (T/P) (T/P)  (T/P)       Dr. Rodriguez
    A: 300 A:13 A: 14      
               
2° Cuat. Diversidad de            
  Plantas            
        12 a 14 (T)   12 a 14 (T)    
2° Cuat. Zoologia Gral.     A 203   A 203   Dr. Gil
      14:30 a 17:30(P)   14 a 17    
      Lab   (P) Lab    
TERCER AÑO    
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
2° Cuat. Biología 11 a 13 14:30 a 17:30 12 a 14 (T)   13 a 16  
  Cel. y Molecular (T) A: 103 (P) A: 306   (P) Lab Mag. Zalazar
      Lab.        
2° Cuat.   14 a 16 10 a 12 09 a 12 16 a 19  
  Ecologia Gral.  (T) A: 209 (T) A: 103 (P) A: 104 (P) A: 208 Mag. Gonzalez
             
2° Cuat.   12 a 14 9 a 12 13 a 15 9 a 12  
  Fisiologia Gral.  (T) A : 108 (P) Lab A: 106 (T) (P) Lab Mag. Pentreath
               
CUARTO AÑO    
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
  Ecologia de la  8 a 10   8 a 10      
2° Cuat. Conservacion (T/P)   (T/P)     Dra. Bucci
             
  Filosofia de las 14 a 17 hs   14 a 17      
2° Cuat. Ciencias (P) A: 410   (T) A: 409     Dra. Rueter