TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROTECCION AMBIENTAL (TUPA)
PRIMER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  09 a 11 09 a 12   09 a 12 9 a 11  
2° Cuat. Quim. Organica (T)      (P)        (P)  (T) Dr. Saavedra
    A:203 LAB.   LAB. A:203  
    LAB.FCA(T)   LAB.FCA (T)      
2° Cuat. Fisica I 15 a 17   15 a 17      Ing. Schaigorosky
   (P) LAB FCA   LAB FCA (P)      
    17 a 19   17 a 19      
SEGUNDO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
Anual  Suelos e    15 a 19   15 a 19   Mag. Valenzuela
  Hidrología   (P) A: 313   T/P Lab. Min   Geol. Fronza
  Química  18 a 20 12 a 14        
Anual Analitica (T)  (P)       Lic. Saiz
  Gral. A:209 A: 104      
    11:30 a 14:30   12 a 14 (T)   12 a 14 (T) 09 a 12  
2° Cuat. Zoología (P)   A 203   A 203 (P) Dr. Gil
  General Lab 14 a 17(P)   14 a 17 Lab  
      Lab    (P) Lab    
  Meteorología 18 a 21       18 a 21 Met. Maza
2° Cuat. y Climatología T/P A 305       T/P Lab  
TERCER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
Anual Procesos  12 a 14     12 a 15    
  Industriales A: 104     A: 104   Dra. Marchiaro
2° Cuat. Contam. y Tratam. 9 a 12 9 a 12     Dra. Katusich
  del Aire T/P LAB 107 T/P LAB.107      
2° Cuat. Contaminación  17 a 19 14 a 17        
de Suelos y (T/P) (T) LAB QCA       Dra.  Rios
  Agua  A  314          
2° Cuat. Introducción 14 a 16 10 a 12   09 a 12 15 a 18  
  a la Ecología (T) A 110 (T) A: 103 (P) A: 104 (P) LAB Mag. Gonzalez