LIC. EN ENFERMERIA
PRIMER AÑO     
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    10 a 12     10 a 12   Med. Guggiari
Anual Ciencias Biologicas (T/P)     (T/P)    
    A: 200     A: 14    
      10 a 12 9 a 11   10 a 12  
Anual Enfermeria Basica   (T/P) (T/P)   (T/P) Lic. Alvarado
      A:200 A: 200   A:302  
  12:30 a 14:30   11 a 13      
Cuat.  Filosofia I A: 200   A: 200     Mag. Blanco
               
             
Cuat.  Enf. Comunitaria I 13 a 15 13 a 16   Lic. Contreras
      A: 200   A: 14    
             
Cuat.  Microbiologia y  15 a 17   14 a 16     Lic. Fretes
  Parasitologia A: 200   A: 13      
SEGUNDO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
             
Cuat.  Taller Integrador II 13 a 16 13 a 15 10 a 13 13 a 15 Lic. Alaniz
    A: 13 A: 203 A: 11 A: 203  
        14:30 a 16:30    
          A: 302    
TERCER AÑO
Carácter de               RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DE LA MATERIA
               
Cuat.  Taller Integrador III 13 a 15 9 a 13 9 a 13 10 a 12 9 A 12 Mag.  Amaya
    A: 409 A: 106   A: 108 A: 409 A: 203  
CUARTO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
Anual Enfermeria en cuidados  17 a 20 hs   17 a 20 hs   17 a 20 hs  
  criticos                                                                                                                          Aulas a confirmar en cada encuentro con la docente         Mag. Amaya
             
    17 a 20        
Cuat. Educacion en    A: 407       Lic. Herrera
  Enfermeria            
             
Cuat. Sociologia II 14 a 16   14 a 16     Lic. Herrera
    A: 410   A: 410      
        16 a 19 16 a 18:30  
Cuat. Inv. En Enfermeria       A: 207 A: 410 Lic. Herrera