GEOLOGIA
PRIMER AÑO         
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  Geología 16,30 A 19,30 18 A 20 10 a 13   12 A 15  
Anual  General (P) COM A (T) COM B (P)   COM C (P) Geol. Moralejo
    Lab. Geol. Gral A: 203 Lab. Geol. Gral   Lab. Geol. Gral  
  Química    11 a 13   13 a 16 15 a 17  
2° Cuat. Inorgánica   A 13   LAB Qca. Gral. (T) Dra. Gutierrez
      14 A 16   (P) A:203  
      (T) A 203        
    08 a 11 08 a 11 08 a 11      
2° Cuat. Física  (T/P)A: 300  (T/P)  (T/P)  A: 203      
    19 a 22 A:13 19 a 22     Dr. Rodriguez
    (P) A:407   (P) A:407      
SEGUNDO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
      9 a 11   09 a 12    
Anual Paleontología   (T)   (P)   Dra. Valatti
      Lab. Paleo   Lab. Paleo    
      18.30 a 20.30     15 a 18  
Anual Geomorfología   (T)      (P)  Geol. Simeoni
      Lab. Geol. Gral     Lab. Geol. Gral  
      15 a 17 14 a 17 14 a 17    
2° Cuat. Minerologia Optica   T/P (T) T/P (LAB)   Dr. Marquez
      LAB. Mine LAB. Mine LAB. Mine    
  Epistemologia y 11 a 13   11 a 13      
2° Cuat. Met. De la Inv. (T)   (T)     Dr. Zambon
  Cient y Tecnol. 301   A: 301      
 TERCER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
      9 a 12     18 A 21 Dr. Paredes
Anual Sedimentología   (T)     (P) Lab Mine.  
    Lab. Geol.         
  Geología 18 a 21 15 a 18 18 A 21 15 a 16    
2° Cuat. Estructural (P) Lab. Mine.  (T) (P) Lab (T)   Dr. Allard
      Lab. Mine Geol Gral Gab. Estruct.    
Anual Suelos       9 a 12   Mag. Valenzuela
          T/P  Lab. Min    
  Geoquimica     13 a 15      
Anual  General     (T/P)      
        Lab. Geoqca.      
Anual Petrologia 14 a 17   10 a 12      
  (P)   (T)     Geol. Navarrete 
    Lab. Mine   Lab. Mine.      
  CUARTO AÑO 
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  Topografía    17 a 20       Lic. Homovc
Anual y Carteo Geol   (T/P) Lab        
  Geol. De Yac.       13 a 16 16 a  18 Dr. Pezzuchi
Anual Minerales       (P) Lab. Mine. (T/P) Lab  
Anual     09 a 12     09 a 11  Geol. Rodriguez
  Geol. Hist. Y Estrat   T/P Lab. Mine.     (T/P) Lab. Mine.   
Anual   18 a 21     17 a 20   Geol. Grizinik
  Hidrogeología (T/P)Lab. Min     (T/P)Lab. Min    
Anual  Fotogeol y      18 a 20     Geol. Simeoni
  Teledeteccion     (T) Lab. Min      
QUINTO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  Geologia  18 a 20       18 A 21  
Anual Económica (T)       (T/P) Geol. Sanchez
    GAB: 315       GAB. 312  
  Geol Aplicada 15:30 a 18     20:30 a 23    
Anual a la Ing. y  (T)     (P)   Lic. Hirtz
  al medio amb A: 309     Lab. Geol. Apl.     
Anual Geologia   13 a 16     14 a 17  
  Argentina   (T/P)     (T/P) Dr. Foix
      A:315     GAB. 314  
Anual Geofísica Gral   16:30 a 18:30   18 a 20:30    
  y Sismica   (T)   (P)   Geol. Acosta
      A: 5 Anexo   A: 208    
  Geologia de    18.30 a 21.00   13 A 15,30    
Anual  Yacimientos   (T/P)   (T/P)   Lic. Hirtz
  Combustibles   GAB. 309   GAB. 309