TECNICO UNIVERSITARIO EN QUIMICA
PRIMER AÑO
Fecha Inicio Carácter de             RESPONSABLE 
Actividad la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
01/08/2016     LAB.FCA(T)   LAB.FISICA (T)      
  2° Cuat. Física I 15 a 17,00   15 a 17       Ing. Schaigorodsky
       (P) LAB FCA   LAB FCA (P)     Manuel
      17 a 19   17 a 19      
01/08/2016   Química   12.00 A 13.00   13.00 A 16.00 15,00 A 17,00 Dra. Gutierrez, Isela
  2° Cuat. Inorgánica   Aula 203   LAB Qca Gral (P) (T)  
        14,00 A 16,00     AULA:203  
        (T) AULA 203        
01/08/2016       16:00 A 18:00 10.00 A 12.30 17,00 A 20,00 10,00 A 12,00 Prof. María
  2° Cuat. Matemática II   (P)  Aula: 104  (T) (P)  T/P Romero
        AULA 301   AULA 203 AULA:108  
SEGUNDO AÑO
Fecha Inicio Carácter de             RESPONSABLE 
Actividad la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
01/08/2016   Química   09,00 A 12,00 14 a 17 09,00 A 12,00 14 a 17 Dra. Marcia
  2° Cuat. Orgánica II   Aula 203 (T) Lab. (P) Aula 203 (T) Lab. (P) Mazzuca
                 
01/08/2016 2° Cuat. QUIMICA AMBIENTAL 14,00 A 16,00       11,00 a 13,00 Ing. Beatriz Perez
              (T) Aula 306  
      (T) Aula 408        17 a 19,00 ( P)  
01/08/2016   Seminario de Manejo     09,00 a 11,00     Dra. Pinto Vitorino
  2° Cuat. de Bibliografia     T/P Aula: 315      
TERCER AÑO
Fecha Inicio Carácter de             RESPONSABLE 
Actividad la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
01/08/2016     8,00 a 10,00   8,00 A 10,00   09.00 A 13,00  
  2° Cuat. Quimica Analitica II (T)   (T) AULA:305   (P) LAB  DR. Gustavo
      AULA: 305   10,00 A 13,00     Barrera
          (P) LAB      
01/08/2016   Ingles   12,30 a 14,30   08,00 a 11,00   Prof. Natalia
  2° Cuat.     Com: C Aula:105   Com: C Aula:105   Becette